Toegankelijkheidsverklaring

Er is nog geen volledige toegankelijkheidsverklaring toegevoegd voor dit platform.

Deelonderzoek techniek

Deze website is gebouwd in Mett Studio. Tijdens het ontwikkelen en verbeteren van Mett Studio wordt voortdurend rekening gehouden met de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Daarnaast laat Mett haar software periodiek toetsen op toegankelijkheid door onafhankelijke deskundigen en lost gevonden knelpunten duurzaam op.

 

Status

Datum: 16 juli

Mett Studio is op dit moment nog niet getoetst door een onafhankelijke externe partij volgens de WCAG-EM methode. Dit zijn de stappen die Mett daarvoor onderneemt:

  • juli 2024: quickscan digitale toegankelijkheid demoplatform
  • najaar 2024: volledige audit Mett Studio software aan de hand van meerdere platforms, uitkomst: functioneel-technisch deelrapport